Solo Power
Ana Sayfa » Teknoloji   « Geri Dön
 
  Teknoloji

Fotovoltaik veya PV; güneş enerjisi hücreleri kullanılarak ışık enerjisinin elektriğe dönüştürülmesidir. Bu terim, Yunanca ışık anlamına gelen “photos” kelimesinin, elektrik alanında öncü çalışmalar yapan onsekizinci yüzyıl İtalyan bilim adamı Alessandro Volta’yı anmak için “voltaic” kelimesinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur.
  Monokristalin

Monokristalin , tüm maddenin tek kristalden oluşması ve materyalin atomik yapısının homojen olmasıdır.  Elmas hariç doğada bulunan tüm kristal birleşimler aslında polikristalindir, elmas ise neredeyse mükemmel monokristalin özelliğe sahiptir.

% 20’ye ulaşan bir verimle ile çalışan monokristalin güneş pilleri kalite ve verimlilik açısından en gelişmiş güneş pili modelidir.  Ancak üretimi teknik açıdan zor ve zaman açısından uzun sürdüğünden  fiyatları diğer tip güneş pillerine göre yüksektir.  Yine de monokristalin güneş pilleri uzun vadeli yatırım için en iyi seçenektir.
  Polikristalin

Verimliliği  % 16 civarında olan polikristalin güneş pilleri dayanıklılık ve verimlilik açısından monokristalin piller kadar iyi olmasa da en fazla üretilen modeldir, çünkü verimlilik-maliyet oranı hayli yüksektir.

Monokristalindeki gibi homojen yapıya sahip olmayan polikristalin, materyalin birçok monokristalinin bir araya gelmesinden oluşmaktadır.
  CIS

Klasik güneş pilleri olan mono veya polikristalin hücreler kalın tabakalı  (180–350 µm kalınlığında), Bakır-İndiyum-Diselenid (CIS) hücreler ise ince tabakalı (5 µm kalınlığında) güneş pilleridir. İnce tabaka kalınlığından dolayı maliyetleri düşüktür, buna karşılık verimlilikleri %10 civarındadır.

CIS tipi güneş pillerinin diğer bir avantajı, ışığın bant genişliğinin büyük bölümünü kullanabildikleri  için kötü hava koşullarında bile üretim yapabilmektedir.  Ayrıca CIS teknolojisi yarı şeffaf güneş pili üretimini mümkün kıldığından bina pencerelerinde (BIPV sistemler) veya güneş kolektörlerinde kullanılabilmektedir. Hamaddesi olan İndiyum’un dünya üzerinde sınırlı rezerve sahip olması CIS teknolojisinin tek dezavantajıdır.

 

» Hakkımızda   » İletişim Bilgileri » Teknoloji
2007 yılında Marvel Grubuna bağlı olarak kurulmuş olan MEL Dış Ticaret ve Danışmanlık A.Ş. 2013 yılında yenilenebilir enerji alanında faaliyetlerine başlamıştır. Faaliyetlerimiz MEL Solar Energy ismi altında, Türkiye’nin yüksek güneş enerjisi potansiyelini de dikkate alarak halen profesyonel anlamda bir açık olduğuna inandığımız güneş enerjisi konusunda yoğunlaşmıştır.   » Adres Bilgileri » Avantajlar
  » İletişim Formu » Hizmetler
  » Facebook » Çatı Üstü Uygulamalar
  » Twitter » Arazi Uygulamaları
    » BIPV
 
© 2013 Mel Solar Energy. Tüm hakları saklıdır.     Web Tasarım Data1